Tips

Een aantal tips voor succesvolle advertenties en voor veilig huren en verhuren.

Een advertentie opstellen

Maak de advertentietitel zo informatief mogelijk: de volledige naam van het product of dienst moet hier in elk geval in vermeld staan.

Kies een categorie die zo veel mogelijk van toepassing is op het product of de dienst.
 
Wees zo volledig mogelijk bij de beschrijving van het product of de dienst. Vermeld eveneens de voorwaarden waaronder je verhuurt.

Vermeld duidelijk de staat waarin het product verkeert. Hiermee voorkom je misverstanden. 

Maak een paar duidelijke, goed belichte foto’s van het product. Fotografeer het tegen een witte of neutrale achtergrond. 

Zorg dat de foto’s bij het uploaden ongeveer 100-300 KB zijn (bestanden groter dan 2MB worden niet geaccepteerd). Foto’s kun je verkleinen met een fotobewerkingsprogramma of online op www.shrinkpictures.com

Afspraken maken met de (ver)huurder

In alle gevallen is het verstandig om beiden een huurovereenkomst te ondertekenen.   

Je kunt hiervoor onze standaard overeenkomst gebruiken.

Je kunt een waarborgsom afspreken, opdat het verhuurde product in de afgegeven staat retour komt. 

Wordt het product niet geretourneerd, meld dit dan bij ons en bij de politie. Dit kan via het meldpunt internetoplichting op www.mijnpolitie.nl.

Het kan zijn dat je liever geen onbekenden in huis ontvangt dan wel bij onbekenden langsgaat. Spreek in dat geval een prettige openbare plek af om de transactie af te handelen, bijvoorbeeld buiten voor de deur van de verhuurder of bij een winkelcentrum, postkantoor of bank. Wees behoedzaam met het afspreken op afgelegen plaatsen (zoals parkeerplaatsen). 

Breng liever geen grote sommen geld mee.

Voorkom teleurstellingen

Vrijwel alle (ver)huurders op Rent from a Friend hebben goede bedoelingen, en komen hun afspraken na. Toch komt misbruik af en toe voor. Wees daarom attent op verdachte advertenties en handel voorzichtig bij het maken van afspraken en transacties.

Onderstaande tips kunnen daarbij helpen:

Maak persoonlijk contact, bijvoorbeeld via de telefoon, en vraag om complete naam- en adresgegevens van de persoon met wie je zaken doet.

Ga niet in zee met iemand die krampachtig probeert zijn adres achter te houden of niet in persoon wil handelen. 

Maak vooraf geen geld over en gebruik geen anonieme betaaldiensten. 

Bij twijfels over de intenties van de (ver)huurder, laat je gezonde verstand spreken en doe niets wat je in de offline wereld ook niet zou doen.